Sorumluluk Politikamız

 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinci ile modern üretim tesisimizde tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunmakta ve öncelikle yasalarımıza ve Sosyal sorumluluk Standardına uygun olarak çalışmakta ve tedarikçilerimizi de bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ şirket politikası aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti’ nde çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, 16 yaş altında çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti çalışanlarını hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır.
 • Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızası ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti Tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için yasal gereklilikleri yerine getirmekte, çalışanlarında dâhil olduğu iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturup personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaktadır.
 • Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup temel ihtiyaçlarını sağlıklı koşullarda sağlamaları için her türlü imkân sunulmaktadır.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti. çalışanlarının her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu sözleşme ve sendikalaşma konusunda özgürdür.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti. çalışanları fikir inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş, birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti. çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte ve çalışanlar haftada 45 saat çalışmaktadır.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti ücret politikası çalışanlarımızın bilgi becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır. ödemelerin tamamı yasal yollardan ödenip, ödeme öncesi tüm çalışanlara kolay anlaşılabilir ve detaylı bordolar vermektedir.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti. çalışanları dilek ve şikâyetlerini işçi temsilcileri veya “dilek-şikâyet” kutuları vasıtası ile yönetime bildirmekte ve çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılıp, çalışanlara yazılı olarak duyurmaktadır.
 • Hiçbir çalışanımız fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemekte, çalışanlarımızın gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel ilke olarak benimseyip kadın istihdamını destekler ve gelişimi için çaba göstermektedir.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti Çevreye hizmet eden bir sektörde faaliyet göstermenin bilinciyle, atıklarını ayrıştırıp geri dönüşüme katkı sağlamayı, çevreye zarar vermemeyi ve toplumda duyarlılığın gelişmesi için yapılan çalışmalara katkıda bulunmaya özen göstermektedir.
 • Erdal Çorap San Ve Tic AŞ Şti şirket politikasındaki tüm kriterlere sosyal yönetim ve kalite yönetim sistemleri ile kontrol altına alınmakta ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetmekte, faaliyetlerini sürdürmeyi tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte hedeflemektedir.